“Livsgnisthagen”

Vi er i ferd med å etablere en “Livsgnisthage” utenfor sykehjemmet. Formålet er å stimulere og aktivisere beboere i trygge omgivelser med opplevelser som minner dem om deres tidligere aktive og kulturelle liv. Her kan også beboerne ta i bruk sansene som f.eks lukte på blomster, kjenne varmen fra sola, osv. Vi regner med å ta hagen i bruk til sommeren 2018. Se vedlagte skisse;

Livsgnisthagen – Utomhusplan

Personvern